Dėl konkurso direktoriaus pareigoms užimti

Vadovaudamiesi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2022 m. rugpjūčio 2 d. skelbs konkursą Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pareigoms užimti. Pretendentų atrankos data – 2022 m. lapkričio 15 d. 

Visa informacija apie paskelbtus konkursus teikiama www.vilnius.lt puslapyje Personalo skiltyje Karjera – Įstaigų vadovai, adresu: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?t=2

VAIKŲ dienos šventė darželyje

Su pirmąja Vasaros bei Vaikų diena !!!

Mums pavyko susitarti su ponu Lietumi ir prisivilioti Saulutę, linksmai padūkti ir pasportuoti. 
Visas Vilnelės kolektyvas dalyvavo kuriant šventinę nuotaiką, ruošiant atributiką, gaminant limonadą bei sveikuoliškus užkandžius.
Gražios, saugios, šiltos vasaros visiems !!!

Dėl mokesčio už darželį tvarkos pasikeitimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur (dabar 2,20 Eur); 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur 

(dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur); 

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas: 

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur); 

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur (dabar 2,80 Eur); 

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53), vakarienei – 0,84 Eur (dabar 0,31 Eur); 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur (dabar 1,70 Eur); 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur (dabar 1,90 Eur); 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur.)“ .

Šiuo Tarybos sprendimu papildytas Aprašo 7 punktas, leidžiantis perskirstyti nepanaudotas maisto produktams skirtas lėšas:

„Praėjusiais kalendoriniais metais nepanaudotos maisto produktams, maisto gamybos procesui tobulinti ir vaikų sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti lėšos perkeliamos 

kitiems kalendoriniams metams ir ugdymo įstaigos sprendimu gali būti perskirstytos pagal poreikį kitoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.“; 

Taip pat  panaikintas 11¹  punktas, kuriuo buvo reglamentuojama, kad kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių 

gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus vaikų ugdymas ir maitinimas  Vilniaus miesto lopšeliuose-darželiuose yra nemokamas. Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams. 

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.

sprendimas (PDF formatu) 


Continue reading „Dėl mokesčio už darželį tvarkos pasikeitimo“

Ekskursija į VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO (VPK) MUZIEJŲ

🚨🚓👮‍♀️👮🚔

Priešmokyklinių „Bitutės“ ir „Vyturėlio“ grupių išvyka į VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO (VPK) MUZIEJŲ.
Kiekvienam žmogui labai svarbu jaustis saugiai namuose, mokykloje, darbe, gatvėje. Tvarkos palaikymu rūpinasi policija. Turėjome galimybę susipažinti su policijos darbu, taip pat daugiau ir išsamiau sužinoti apie policininko profesiją. Vilniaus policijos komisariato pareigūnas papasakojo policijos istoriją, parodė kaip keitėsi policijos uniforma, technika, ginklai ir kitos specialiosios priemonės, naudojamos policijos darbe. Operatyvaus valdymo poskyryje paaiškino, kokiu atveju reikia kreiptis pagalbos į policiją, priminė, kad be reikalo draudžiama skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Vaikai turėjo galimybę artimiau susipažinti su policijos istorija bei darbu, apsilankyti patalpose, kur eiliniai žmonės yra neįleidžiami. Ekskursija suteikė puikias sąlygas iš arčiau susipažinti su policijos veikla, objektyviau vertinti policijos darbą, o ateityje galbūt netgi tapti policijos pareigūnais.