Darželio vizija, misija, filosofija ir prioritetai

Vizija 

Sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas – kūrybiškai mąstantis vaikas – laimingas vaikas.

Misija

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas.

Filosofija

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“ (O. Vaildas).

Prioritetai

  • Kokybiškos ugdymo paslaugos.
  • Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai.
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.
  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.