Finansinės ataskaitos

2017 m viešųjų pirkimų planas

Atliktų darbų ir išlaidų ataskaita 2017 m.

2017 m atliktų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas

2017 m. programos sąmata

2017 m. ataskaita

2018 m. programų sąmata

2018 m. biudžetinias metais numatomų pirkti darbų, prekių ir paslaugų planas

2018 m. biudžetinias metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2019 m. sąmatos planas (tėvų mokesčio surinkimo lėšų likutis)

2019 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas