Apie darželį

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė” dirba 5 dienų darbo savaitę, teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir logopedo paslaugos.

Įstaigoje veikia 12 vaikų grupių:

„Žirniukas“ – lopšelio (ankstyvojo amžiaus vaikų) grupė

„Pipiras“ – lopšelio (ankstyvojo amžiaus vaikų) grupė

„Šaltinėlis“ –  lopšelio (ankstyvojo amžiaus vaikų) grupė

„Lakštutė“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Vyturėlis“ – priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Nykštukas“– ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Riešutėlis“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Kodelčiukas“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Pieštukas“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Voverytė“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Bitutė“ – priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė

„Pagrandukas“ –  ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

Grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
• 2-3 m. ankstyvojo amžiaus grupėse 15 vaikų;
• 3-6 m. ikimokyklinio amžiaus grupėse 20 vaikų;
• 6-7 m. priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė 20 vaikų

Kuriame ir organizuojame :

• Kūrybinės raiškos savaites
• Konkursus, parodas ir koncertus
• Ekskursijas ir išvykas
• Sporto šventes
• Tradicines, kalendorines ir tautines šventes

Tėvų pageidavimu veikia papildomo ugdymo būreliai :

  • Keramikos būrelis
  • Šaškių- šachmatų būrelis
  • Šokių studija