Duomenų apsauga

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Vilniaus lopšelyje-darželyje “Vilnelė” užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.


El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 409 982

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VILNELĖ“ TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAS