Projektas ,,ETNINIAI RAŠTAI ANT KALĖDINĖS SNAIGĖS“

Vilniaus lopšelio-darželio renginių salės patalpoje nuo 2020-12 15 d. iki 2021-01-05 d. vyko respublikinio parodos – konkurso „ETNINIAI RAŠTAI ANT KALĖDINĖS SNAIGĖS“ dalyvių darbų paroda. Parodoje – konkurse  dalyvavo 49 dalyviai iš Lietuvos respublikos miestų.

                             Direktoriaus įsakymu paskirta komisija įvertino parodai – konkursui pristatytas snaiges pagal tris amžiaus grupes ir paskyrė I-III vietų nugalėtojus:

1.      2-3 metų amžiaus grupės ugdytiniai ,tėvai ir pedagogai:

1.1. I- vieta – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“, pedagogė Viktorija Pankova, ugdytiniai „Saulučių“ grupė: Kamilė Kašėtaitė, Eleina Švalkūnaitė;

1.2. II- vieta- Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, pedagogė Nijolė Pliopienė, ugdytiniai „Šaltinėlio“ grupė;

1.3. III- vieta- Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“, pedagogė Oksana Macikianec, ugdytinis Jonas-Ąžuolas Kavaliauskas.

2.      3-6 metų amžiaus grupės ugdytiniai, tėvai ir pedagogai:

2.1. I- vieta-Vilniaus lopšelis-darželis „Malūnėlis“,  pedagogė Ieva Ivaškaitė, gugdytiniai “Skruzdėliukų“ grupė;

2.2. I- vieta  Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“, pedagogė Milda Matulionienė, ugdytinė Justė Jatulevičiūtė;

2.3. II – vieta Vilniaus lopšelis-darželis “Vilnelė“, pedagogė Edita Kazilionytė, “Lakštutės“ grupės ugdytinė Ugnė Nareikaitė su mama;

2.4. II-vieta Vilniaus lopšelis- darželis “Vilnelė“, pedagogė Danutė Romaš, ugdytiniai „Pieštuko“ grupė;

2.5. III- vieta Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, pedagogė Rita Lygina, ugdytiniai “Nykštuko“ grupė;

2.6. III-vieta Vilniaus lopšelis-darželis “Paslaptis“, pedagogė Jolianta Vaičiulienė, ugdytinė Marija Adamova su mama.

3.   6-7 metų amžiaus grupės ugdytiniai , tėvai ir pedagogai:

      3.1. I- vieta Vilniaus lopšelis- darželis „Žuvėdra“, pedagogė Valentina Avdevič, ugdytiniai „Osminožki“ grupė;

3.2. II-vieta Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, pedagogė Julija Taraškevič, ugdytiniai

“ Kodėlčiuko“ grupė;

3.3. III-vieta Vilniaus lopšelis-darželis “Bangelė“, pedagogė Angelina Dajnovskaja, ugdytiniai „Saulės spindulėliai“ grupė.

               Visiems parodos – konkurso „Etniniai raštai ant kalėdinės snaigęs“ dalyviams  nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą ir išsiųsime dalyvio padėkas, I-III vietų prizininkams – nugalėtojų padėkas.

         Ši respublikinė paroda – konkursas leido ugdytiniams puoselėti gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą bei priemones, skatinti ugdytinius plačiau domėtis Šv. Kalėdų tradicijomis, patirti ateinančių švenčių džiaugsmą,skatinti ir ugdyti ugdytinių, jų tėvų ir pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą, originalumą bei bendradarbiavimą tarp institucijų.

Projekto dalyvių sąrašas

2-3 metų 1 vieta

2-3 metų 2 vieta

2-3 metų 3 vieta

 

3-6 metų 1 vieta

3-6 metų 2 vieta

3-6 metų 3 vieta

6-7 metų 1 vieta

6-7 metų 2 vieta

6-7 metų 3 vieta