Vaikų maitinimas

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

ĮSAKYMAS V-394 2018-04-10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) Apraso+isakymas_(paspausti).

Vaiko lankymo nelankymo vidaus tvarkos aprašas

PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

VAIKU-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRASAS

Maistas gaminamas Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ virtuvėje.

Maisto produktus teikia UAB „Handelshus“,  UAB „Sanitex“, UAB „Avanta“, UAB ,,Litbana“, AB „Žemaitijos pienas“ (parama – pienas ir pieno produktai), UAB „Vaisiai Jums“ (parama – vaisiai ir daržovės).

Vilnelės Baze. 1-3  (Vilniaus l/p ,,Vilnelė“ 15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams)

Vilnelės Baze. 4-7 (Vilniaus l/p ,,Vilnelė“ 15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams)

Valgiaraščio vertinimo pažyma 1-3 m.

Valgiaraščio vertinimo pažyma 4-7 m.

Vaikai lopšelyje-darželyje maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė), gamina įstaigos virėjos. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.00 iki 8.50 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 12.20 val., vakarienę nuo 15.00 iki 15.50 val. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal suderintus su Vilniaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba perspektyvinius valgiaraščius. Perspektyviniai  valgiaraščiai sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 21: 2017 reikalavimus (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01; įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 103-4858, i. k. 1112250ISAK000V-773;  nauja redakcija nuo 2017-09-01: Nr. V-284, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-14, i. k. 2017-04264). 

Siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“

Nuo 2018 rugsėjo mėn. iš mūsų įstaigos maitinimo raciono išnyko riebūs padažai, sultys, mažinamas cukraus ir druskos kiekis. Padaugėjo augalinės kilmės patiekalų iš daržovių, ankštinių ir pilnaverčių grūdinių kultūrų. Lyginant su iki šiol buvusiu standartiniu meniu, mažiau gaminame bulvinių, miltinių gaminių. Atsisakėme saldintų gėrimų, vietoj jų – vaikams dažniau siūlome vandenį, žolelių arbatą be cukraus, nebeliko perdirbtos mėsos gaminių (dešrelių ir t. t.), vietoj jų tik šviežiai ruošta mėsa. Didžiąją dalį patiekalų sudaro tausojantys (troškiniai, kt). Primename, kad pateikus gydytojo pažymą, alergiškiems vaikams maistą gaminame pagal individualų meniu.

PIENO PROGRAMA (AB „Žemaitijos pienas“) 

Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams”. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA (UAB „Vaisiai Jums“) 

Nuo 2012 m. vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa”. Įgyvendinant šią programą formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.