Nauja informacija dėl ugdymo proceso organizavimas karantino metu 2020.12.18-2021.01.31

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, privalu atsakingai bei laikantis visų saugumo reikalavimų organizuoti ugdymo procesą ir konstruktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), juos informuoti, kad ugdymo procese dalyvauja tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu ar turi sąlygas vaikus prižiūrėti namie. Todėl įvertiname kiekvienos šeimos poreikius ir lūkesčius atsižvelgiant  į šeimų situacijas individualiai bei konstruktyviai ir lanksčiai sprenžiame kylančias problemas dėl vaikų lankymo ir grupių jungimo.

Pažymime, kad vaikams, kurie ugdomi namuose, privalo būti užtikrintas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams bus neskaičiuojamas iki sausio 31 d. Keičiantis situacijai, informaciją pateiksime papildomai.

Lankomumo žiniaraštyje  tokių vaikų lankomumas žymimas raide E.

Individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo teikiamos nuotoliniu būdu arba individualiai (atsižvelgiant į poreikį) laikantis visų saugumo reikalavimų.

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

Pagrindiniai principai organizuojant ugdymo procesą:

 • griežtai laikytis grupių izoliacijos;
 • jungti grupes (ne daugiau trijų) atsižvelgiant į sumažėjusį vaikų lankomumą, visas aplinkybes ir esant poreikiui. Sujungtose iki 3 metų amžiaus grupėse ugdyti ne daugiau 10 vaikų, virš 3 metų – ne daugiau 12 vaikų užtikrinant grupių izoliaciją);
 • maksimaliai išnaudoti galimybes vaikų ugdymui lauke (atskirose ugdymo erdvėse) atsižvelgiant į oro temperatūrą lauke;
 • vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiama personalo kaitos);
 • neorganizuoti bendrų renginių ir bendros veiklos;
 • kūno kultūros pedagogas veiklą vykdo nuotoliniu ir kontaktiniu būdu;
 • meninio ugdymo pedagogas veiklą vykdo nuotoliniu būdu;
 • laikytis saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus asmenys dėvi kaukes);
 • vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas;
 • karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 • darbuotojai, kuriems pasireiškia ūlkrhelklkmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju.

 

Akcentuojame, kad įstaigos veikla organizuojama griežtai laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyto asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų. Patalpos yra reguliariai valomos, dezinfekuojamos ir vėdinamos, vengiama socialinių kontaktų.