2020-2021 l/d ,,Vilnelė“ grupių projektai

GRUPIŲ PROJEKTAI

   2020-2021 METAI

GRUPĖ PROJEKTO PAVADINIMAS ATSAKINGI TRUKMĖ ATSISKAITYMO FORMA, LAUKIAMI REZULTATAI
„ PIPIRAS“ „Miklūs piršteliai- dailūs darbeliai“

V. Petravičiūtė

S. Žuromskienė

2020-10-01-2021-05-31

Vaikų darbelių parodėlės. Smulkiosios motorikos vystymas

 

„ŽIRNIUKAS“ „Aš turiu dvi rankeles, kad darbelių nebijočiau“

P. Ponomariovienė

A. Sulimienė

2020  11- 2021 gegužė

Vaikų darbelių parodėlės. Smulkiosios motorikos vystymas

 

„ŠALTINĖLIS“ „ Daug judėsim, daug sportuosim  Daug judėsim, daug sportuosim“ 2020-2021 mokslo metai

Nuotraukos.

Vaikai sustiprės fiziškai, mažės sirgamumas

„PAGRANDUKAS“ „Spalvų karalystė“

N. Baliuckienė

 J. Lebedeva

2020-10-2021-08 Išmoks pagrindines spalvas ir atspalvius
„RIEŠUTĖLIS“ „Spalvos ir spalviukai“

A. Červinskienė

L. Dunovskaja

2020-10 2021 05 per visus metų laikus Išmoks pagrindines spalvas ir atspalvius
„VOVERYTĖ“ „Pažink save“

 J. Janušaitienė

 B. Žukovskienė

2020 -10 – 2021- 04 Susipažins su žmogaus kūno dalimi, lyčių skirtumais, pradės suprasti apie skirtingai atrodančius žmones
„PIEŠTUKAS“ „ Akmenėlio kelias“

D. Tepnevienė

 Danutė Romaš

2020-01-2021-01 Ugdomoji priemonė vaikams  laisvalaikiu, įgis supratimą apie medžiagų rūšis, kam, kaip jos naudojamos
„NYKŠTUKAS“ „Mažais žingsneliais gerumo link“ R. Lygina 2020 rugsėjis -2021  gegužė Įgis daugiau patirties apie bendravimo svarbą, tinkamą elgesį, emocijas
„LAKŠTUTĖ“ „Kalbos pasaulyje“

E. Kazilionytė

J. Masilionienė

2020 -2021m. Praturtės ir patobulės vaikų kalba, žinių bagažas
„BITUTĖ“

„ Mes nenorime sirgti“

„ Taškuota pasaka“

R. Roguckienė

O. Radzevičienė

2020-10-2021-01

2021-02-2021-04

Supras kas tai yra sveikata, kodėl mes ją turime saugoti
„VYTURĖLIS“ „ Informacijų technologijų taikymas ugdymo procese“

L. Dumbrienė

O. Brazaitytė

2020-2020 mokslo metai Pedagogo ir vaiko tarpusavio bendradarbiavimas taikant informacijas technologijas, patobulės ugdomasis procesas, vaikų pasirengimas mokyklai
„KODELČIUKAS“ „ Nuo raidelių prie žodelių“

J. Taraškevič,

 S. Adamonienė

2020 2021 mokslo metai Vaikai išmoks raides, geriau pasiruoš mokymuisi mikykloje