Informacija apie konkurso direktoriaus pareigoms užimti komisijos

Informuojame, kad š. m. lapkričio 15  d. vyks konkursas įVilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“  direktoriaus pareigas.

2022 m. lapkričio 9 d. mero potvarkiu Nr. 22-215/22 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Alfonsas Meškys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Sergejus Neifachas – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narys, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius;

Algirdas Lunys – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ tėvų atstovas;

Rita Lygina  – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ pedagogų atstovė;

Rytis Pajaujis – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ tėvų atstovas, atstovaujantis mokiniams (ugdytiniams);

Inga Vargalienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė.

Ramunė Donauskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ profesinės sąjungos atstovė (pretendentų atrankos komisijos posėdyje dalyvauja stebėtojo teisėmis).