Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigų užėmimo konkursas

Dėl Vilniaus lopšelio – darželio „ Vilnelė“ direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas užimti ,konkursas vyks 2020m. liepos 22 d. nuo 10 iki 11 val. Vilniaus lopšelyje- darželyje „ Vilnelė“.

 

Pagarbiai,
Administracija