Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ (ugdomoji kalba-lietuvių) skelbia atranką į laisvas darbo vietas iki  2017 gegužės 2 d.

 

Auklėtojos pareigoms 3,0 etato neterminuota sutartimi.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;
 • auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT;
 • gebėjimas dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Privalumai:

 • darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • iniciatyva dalyvaujant įvairiuose projektuose, imli naujovėms;
 • gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
 • pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Pretendentai gali pateikti: motyvacinį laišką ir asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma      nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 2 d., el.paštu: rastine@vilnele.lm.lt su nuoroda: Ikimokyklinio ugdymo pedagogo(-ės) vietai užimti.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (orginalus).

Kontaktinė informacija: direktorė Vida Smolskė , tel. (85) 267 5425.

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ (ugdomoji kalba-lietuvių) skelbia atranką į laisvas darbo vietas iki  2017 gegužės 2 d.

 

Psichologo  pareigoms 0,25 etato neterminuota sutartimi.

Reikalavimai:

 • turi būti įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą, turėti psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 • gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;
 • gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėti bendradarbiauti su auklėtojomis, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas;
 • gebėti dirbti kompiuteriu.

 

Privalumai:

 • darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • iniciatyva dalyvaujant įvairiuose projektuose, imli naujovėms;
 • gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
 • psichologo darbo patirtis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Pretendentai gali pateikti: motyvacinį laišką ir asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma      nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 2 d., el.paštu: rastine@vilnele.lm.lt su nuoroda: Psichologo(-ės) darbo  vietai užimti.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (orginalus).

 

Kontaktinė informacija: direktorė Vida Smolskė , tel. (85) 267 5425.