Su šv. Martyno diena!

Su šv. Martyno diena! Rudens, sunkumų ar kitokia tamsa yra įveikiama šviesa – mūsų širdžių, gražios sielos šviesa. ✨

Šios nuostabios dienos proga, mūsų įstaigos auklėtiniai ,,Bitutės“ ir ,,Kodėlčiukai“ pagamino žibintus, kviečiame apžiūrėti juos nuotraukų galerijoje 🕯

Informacija apie konkurso direktoriaus pareigoms užimti komisijos

Informuojame, kad š. m. lapkričio 15  d. vyks konkursas įVilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“  direktoriaus pareigas.

2022 m. lapkričio 9 d. mero potvarkiu Nr. 22-215/22 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Alfonsas Meškys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Sergejus Neifachas – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narys, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius;

Algirdas Lunys – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ tėvų atstovas;

Rita Lygina  – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ pedagogų atstovė;

Rytis Pajaujis – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ tėvų atstovas, atstovaujantis mokiniams (ugdytiniams);

Inga Vargalienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė.

Ramunė Donauskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ profesinės sąjungos atstovė (pretendentų atrankos komisijos posėdyje dalyvauja stebėtojo teisėmis).

Dėl konkurso direktoriaus pareigoms užimti

Vadovaudamiesi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2022 m. rugpjūčio 2 d. skelbs konkursą Vilniaus lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pareigoms užimti. Pretendentų atrankos data – 2022 m. lapkričio 15 d. 

Visa informacija apie paskelbtus konkursus teikiama www.vilnius.lt puslapyje Personalo skiltyje Karjera – Įstaigų vadovai, adresu: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?t=2

VAIKŲ dienos šventė darželyje

Su pirmąja Vasaros bei Vaikų diena !!!

Mums pavyko susitarti su ponu Lietumi ir prisivilioti Saulutę, linksmai padūkti ir pasportuoti. 
Visas Vilnelės kolektyvas dalyvavo kuriant šventinę nuotaiką, ruošiant atributiką, gaminant limonadą bei sveikuoliškus užkandžius.
Gražios, saugios, šiltos vasaros visiems !!!