ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS KARANTINIO PABAIGOS

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.  gruodžio 10 d. į sakymu  Nr.30-2640 „Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros 2014-2018 metų‘ plano 3.7 p.,  atlikus tėvų apklausą dėl gripo ir ŪVKTI ir esant vaikų sergamumui 18 procentų ,

S k e l b i u :

 1. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ gripo epidemijos karantino pabaigą nuo 2018-02-15 d.

N u r o d a u:

 1.  Pradėti vaikų ugdymo veiklą nuo 2018-02-19 d..

2.1. Visų grupių auklėtojoms  informuoti ugdytinių  tėvus 2018-02-15 d. apie gripo epidemijos karantino pabaigą  lopšelyje-darželyje “Vilnelė“

Direktorė  Vida Smolskė

 

įsakymas PDF formatu atsidarys paspaudus pabrauktą nuorodą:

Dėl karantino atšaukimo

 

 

ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

             Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018 m. vasario 8 d.. įsakymu  Nr. 30-375 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Vilniaus mieste‘, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.  gruodžio 10 d. į sakymu  Nr.30-2640 „Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros 2014-2018 metų‘ plano 3.7p.  Ikimokyklinėse vaikų  įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose laikinai nutraukti

darbą, jeigu dėl gripo ar ŪVKTI  kolektyvo nelanko daugiau nei 32 proc. narių ir esant 48,6 proc. vaikų nelankymui dėl gripo ir ŪVKTI.

N u r o d a u:

 1. Nuo 2018-02-12 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ dėl gripo epidemijos laikinai nutraukti vaikų ugdymo veiklą .
 2. Gripo epidemijos pabaigą ir darželio vaikų ugdymo veiklos pradžią paskelbti atskiru įsakymu.
 3. Už tėvų informavimą paskirti atsakingas visų grupių auklėtojas.
 4. Darbuotojams būti darbo vietose.

               Direktorė   Vida Smolskė

Pridedamas įsakymas PDF formatu (spustelti nuorodą apačioje).

Dėl gripo epidemijos paskelbimo

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ skelbia atranką spec. pedagogo pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“
Pareigos : Specialusis pedagogas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai :

–       Aukštais universitetinis išsilavinimas;

–       Spec. pedagogo kvalifikacija;

–       Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais

Privalumai: Darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudotis IKT.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Asmenys pretenduojantys į spec. pedagogo pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami kasdien  ( 9.00 iki 15.00 val.) Dokumentai pateikiami adresu: Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, Pergalės g. 20, LT-11203 Vilnius, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@vilnele.vilnius.lm.lt

Siūlome :
 1. Darbą draugiškame kolektyve.
 2. Galimybę naudoti IKT.
 3. Galimybę tobulėti ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio laikas ir data bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (originalus).

Adresas : Pergalės g. 20, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-02-08
Skelbimas galioja iki : Neterminuotai
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Vida Smolskė tel.852 670734, el. p. rastine@vilnele.vilnius.lm.lt

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (spec. Ugdymosi poreikių turintiems vaikams) pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“
Skelbimo įvadas : Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (spec. Ugdymosi poreikių turintiems vaikams) pareigoms užimti. Ugdomoji kalba – lietuvių, 0,75 etato (terminuota darbo sutartis) nuo 2018m. vasario 1d.
Pareigos : Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (spec. Ugdymosi poreikių turintiems vaikams)
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai :

1.      Vidurinis, aukštesnysis išsilavinimas;

2.      Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

3.      Gebėjimas dirbti komandoje, mylėti vaikus, žinoti vaiko raidos psichologiją.

Privalumai:

1.        Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;

2.        Imli naujovėms;

3.       Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;

4.       Pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami kasdien  ( 9.00 iki 15.00 val.)

Dokumentai pateikiami adresu: Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, Pergalės g. 20, LT-11203 Vilnius, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@vilnele.vilnius.lm.lt

Siūlome :
 1. Darbą draugiškame kolektyve.
 2. Galimybę naudoti IKT.
 3. Galimybę tobulėti ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio laikas ir data bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (originalus).

Adresas : Pergalės g. 20, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-01-15
Skelbimas galioja iki : neterminuotai
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorė Vida Smolskė tel.852 670734, el. p. rastine@vilnele.vilnius.lm.lt

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ (ugdomoji kalba-lietuvių) skelbia atranką į laisvas darbo vietas

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(s) pareigoms užimti . Ugdomoji kalba-lietuvių.  3 laisvos darbo vietos (neterminuota darbo sutartis)

 

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje- ikimokyklinis ugdymas;
 2. Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 3. Gebėjimas dirbti IKT;
 4. Gebėjimas dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Privalumai:

 1. Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 2. Iniciatyva dalyvaujant įvairiuose projektuose, imli naujovėms;
 3. Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
 4. Pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Rekomendaciją (-as)  iš buvusių darboviečių, jei yra.

Dokumentai priimami iki 2018 m. sausio 31 d. (9.00 iki 15.00 val.)

Dokumentai pateikiami adresu: Vilniaus lošelis-darželis „Vilnelė“, Pergalės g. 20, LT-11203 Vilnius,siunčiant registruotu laišku arba  el.paštu: rastine@vilnele.vilnius.lm.lt .

Siūlome:

 1. Darbą draugiškame kolektyve.
 2. Galimybę naudoti IKT.
 3. Galimybę tobulėti ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (orginalus).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia informacija: direktorė Vida Smolskė , tel. (85) 267 5425; (85)267 0734  arba  el.paštu: rastine@vilnele.vilnius.lm.lt.

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ (ugdomoji kalba-lietuvių) skelbia atranką į 3 laisvas darbo vietas  iki 2018 m. kovo 30 d.